sponzorujeme,
eclair design, 2006
Denní a týdenní stacionář Klíček - netkatalog.czStacionáře - netkatalog.cz

Ergoterapie

Ergoterapie je rehabilitační obor, který úzce spolupracuje s fyzioterapií. Formou hry a vhodné motivace klienta se zaměřuje na nácvik funkcí důležitých pro úspěšné zvládání situací všedního dne (oblékání, svlékání, hygiena, sebesycení aj.). Ergoterapeut zjišťuje příčinu obtíží a pomocí nácviku náhradních pohybových stereotypů, adaptace vlastní činnosti či prostředí nebo doporučením vhodných kompenzačních a technických pomůcek pomáhá zlepšit výkon problematických aktivit. Hlavním cílem je dosažení maximální možné nezávislosti v denních činnostech. Terapie se aplikuje po předchozím důkladném vyšetření se zaměřením na fyzickou, kognitivní i sensorickou složku.

Ergoterapeut úzce spolupracuje s fyzioterapeutem, logopedem, psychologem, pedagogem.

Ergoterapie se zaměřuje na nácvik:

  • soběstačnosti a sebeobsluhy
  • úchopů a jemné motoriky
  • taktilní a proprioceptivní stimulace
  • percepce (provedení dvou a trojrozměrných prostororvých aktivit v rámci každodenních činností)
  • kognitivních schopností (poznávání a porozumění)
  • koordinace oko - ruka (důležitá součást úchopu a cílení pohybu)

V rámci ergoterapie je v Klíčku zřízena keramická dílna, klienti se podílejí svou prací v rámci ergoterapie na zvládnutí základního úklidu svých obytných prostor a venkovních prostor svého týdenního dočasného domova. Dále mají k dispozici cvičnou kuchyňku, kde se učí připravovat základní jídla.
Každá skupina klientů pod vedením pracovníka v sociálních službách má svůj PC, na kterém dále zlepšují práci jemné motoriky a koordinace očí a ruky.