sponzorujeme,
eclair design, 2006
Denní a týdenní stacionář Klíček - netkatalog.czStacionáře - netkatalog.cz

Rekondiční jízdy na koních na Farmě Y Cunkov

Účinky hipoterapie si můžeme podle D. Riedeho a dalších autorů rozdělit na biomechanické, fyziologické a psychické.

Biomechanické účinky

Nesporná a důležitá je skutečnost, že trojrozměrný pohyb koňského hřbetu je pro člověka pohybově typický. Pohybem koně v kroku se na pacienta přenáší pohybový vzorec chůze. Bylo zjištěno, že při jízdě na koni dochází téměř ke stejné rotaci páteře jako při chůzi.V kroku se přenáší ze hřbetu koně na pacienta 90-110 rytmických impulsů za minutu. Tyto impulsy, v kombinaci se silami zrychlení a odstředivými silami, které vznikají při změnách rychlosti a směru, jsou prvky s léčebnými účinky. V důsledku vertikálního pohybu páteře dochází ke zlepšení výměny tekutiny závislé na tlaku, která probíhá v meziobratlových ploténkách (zejména při lehkém klusu).K uvolnění blokád páteřních segmentů, zmiňovaných v literatuře, nedochází. 

Fyziologické účinky

Vedle pohybového aparátu (pánev, páteř, svalstvo) jsou přímo ovlivněny i vnitřní orgány: kardiovaskulární systém, respirační systém, zažívací trakt a další. Vzpřímeným držením těla a rytmickým pohybem koňského hřbetu je podporováno prohloubené rytmické dýchání. Příznivě je také ovlivňována peristatika žaludku, střev a močového ústrojí. Dochází k zlepšení prokrvení orgánů, což má za následek příznivý vliv na jejich funkci.Tělesná teplota zvířete, která je o jeden stupeň Celsia vyšší než u člověka, může v určitých případech ovlivnit uvolnění svalového napětí a relaxaci.

Psychické účinky

Jedinečnost spojení jezdce a koně vytváří atmosféru ("air and flair") se silným pozitivním emočním nábojem. To se projeví zlepšením koncentrace, pozornosti, schopnosti adaptace a kontroly chování.

Hipoterapie probíhá každé pondělí  od 13 do 14 hodin na Farmě / Y v Cunkově.