sponzorujeme,
eclair design, 2006
Denní a týdenní stacionář Klíček - netkatalog.czStacionáře - netkatalog.cz

Vnitřní směrnice a dokumenty

Domácí řád
Etický kodex zaměstnance Klíčku
Návštěvní řád
Směrnice o poskytování informací
Směrnice o zdravotní péči
Směrnice pro vyřizování stížností
Žádost o poskytnutí sociální služby - denní stacionář
Žádost o poskytnutí sociální služby - týdenní stacionář
Pravidla pro poskytování fakultativních služeb v denním stacionáři platná od 1. 3. 2016
Pravidla pro poskytování fakultativních služeb v týdenním stacionáři platná od 1. 3. 2016
Sazebník fakultativních služeb denní stacionář platný od 1. 3. 2016
Sazebník fakultativních služeb týdenní stacionář platný od 1. 3. 2016
Organizační schéma platné od 11. 4. 2016
Organizační řád
Zřizovací listina v plném znění platná od 1. 1. 2018
Sazebník úhrad denní a týdenní stacionář - platný od 1. 9. 2017