sponzorujeme,
eclair design, 2006
Denní a týdenní stacionář Klíček - netkatalog.czStacionáře - netkatalog.cz

Dar Klíčku ve formě služby

Tímto Vám chci s potěšením oznámit, že firma PS Tábor s.r.o., která se nám stará o PC v Klíčku a o vše, co s PC souvisí - internet, tiskárny, scannery, údržba a optimalizace sítě atd...nám věnovala sponzorský dar ve formě služby.Služby pro náš stacionář, které proběhly v měsíci únoru, byly ZDARMA.
Tímto chci fa. PS Tábor s.r.o a především p. Vlastimilu Jůzovi moc poděkovat.
Mgr. Petr Brázda
ředitel