sponzorujeme,
eclair design, 2006
Denní a týdenní stacionář Klíček - netkatalog.czStacionáře - netkatalog.cz

Řečová a rozumová výchova

Řeč je dorozumívacím prostředkem člověka s člověkem, prostředkem ke vzájemnému sdělování. Řeč není člověku vrozená, nýbrž se ji musí učit od svého mluvícího okolí. Je to tedy schopnost, která může být jakkoliv narušena. Naše zařízení navštěvují klienti s mentálním postižením a s tímto ohledem je jim věnována individuální řečová péče, která závisí na potřebách a schopnostech toho kterého klienta. Když klient přichází do naší  pracovny volíme sled činností následovně:

A. Pro uvolnění, relaxaci, získání dobré nálady a chuti do práce s  klientem zpíváme.

B. Cvičení motoriky mluvidel probíhá u velkého osvětleného zrcadla, kde má dítě možnost porovnání činnosti mluvidel logopeda a mluvidel svých. Dále provádíme dechová cvičení, která mohou být doprovázena pohybem (např. horních končetin). 

C. Dále následuje předem stanovené procvičování celkového rozvoje řeči, obohacování slovní zásoby, v některých případech i nácvik vadně vyslovované hlásky. Do našeho zařízení docházejí také klienti, kteří mají poruchy komunikace. Používáme také Makaton, což je speciální komunikační systém znaků, doprovázených mluvenou řečí, případně symboly.

V současné době je Mgr. Kristýna Šichová na Rodičovské dovolené